Het Bestuur

CV De Buisman's Keals is ondergebracht in een stichting, daarbij is een RvC, een dagelijks en een algemeen bestuur opgezet.

Voor algemene zaken over en voor de vereniging kunt u een mail sturen naar: info@debuismanskeals.nl 
Voor persoonlijke zaken zie de contactgegevens hieronder.
 

Raad van Commissarissen:
Jan Kuivenhoven / President
Anneke Oude Hesselink
Gerrit Oude Hesselink
Benny Oude Meijers
Marcel Geerdink

Dagelijks Bestuur:
Dave Fransen / Voorzitter

De Bongerd 7
7597MP Saasveld
06-18103739
davefransen@gmail.com 


Nancy Keujer /  Secretaris
Bornsestraat 52
7597NG Saasveld
06-30055813
keujernancy@gmail.com 


Liesbeth Veldscholten / Penningmeester
06-11568584
liesbeth.veldscholten@gmail.com

 

Tara Slot / Penningmeester

06-11380977

tara_slot@hotmail.com


Algemeen Bestuur:
Kevin Tijink / Vorst
06-29309650

broenman@hotmail.com

Maaike Veldhuis/ Publiciteit Commissie
06-27614974

maaikeveldhuis@hotmail.com


Frank Lubbers / Technische Commissie
06-48401660

franklubbers75@hotmail.com

Stef Papenburg / Jeugdraad
06-38952070

stefpapenburg@gmail.com


Lieke Analbers / Damesraad

06-81730745

liekeanalbers@hotmail.com